Ratujmy Talowskiego

Oto kolejny przykład działań pana architekta, współwłaściciela Kamienicy Pod Śpiewającą Żabą w Krakowie.

Wczoraj, ku memu zdziwieniu, rozpoczęte zostały prace przemalowywania jej elewacji. Nowy wojewódzki konserwator zabytków, dr hab. Monika Bogdanowska, poinformowała właściciela o nakazie ich natychmiastowego wstrzymania.

Rok temu interweniowałem w sprawie właściwego wykończenia wejścia do sklepu spożywczego powstałego w tejże kamienicy. Nie zostało to stosownie skorygowane do tej pory.

Chyba najbardziej przerażające jest to, że jednym ze współwłaścicieli kamienicy jest absolwent Wydziału Architektury renomowanej krakowskiej uczelni. A jednak, w jego świadomości nie został zakodowany elementarny szacunek do zabytków, a więc do dziedzictwa narodowej kultury. W tym przypadku do jednego z najwspanialszych dzieł Teodora Talowskiego.

W roku 1910, kamienica ta, po wykonaniu nadbudowy przez Biborskiego, została pomalowana kwarcową farbą na bazie szkła wodnego. Ta farba przetrwała aż do naszych czasów…

Ratujmy Talowskiego!
#ratujmytalowskiego

Reportaż z 2017 roku:

https://krakow.tvp.pl/32560426/samowola-czy-brak-dobrej-woli-szpeca-kamienice-talowskiego