Wręczenie nagrody „Krakowska Książka Miesiąca”.

W maju uhonorowano dwóch autorów: Tadeusza Bystrzaka za książkę „Talowski” oraz Jerzego Wowczaka za książkę „Jan Sas-Zubrzycki”.

O konkursie
Nagroda „Krakowska Książka Miesiąca” została ustanowiona przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie w 1995 r. dla podtrzymania i rozwoju życia literackiego i kulturalnego naszego miasta oraz regionu, w celu stałego promowania wartościowych książek niekomercyjnych, reprezentujących odpowiedni poziom formalny i merytoryczny. Ma być wsparciem zarówno dla autorów, jak wydawców. Obejmując różne dziedziny piśmiennictwa, powinna przyczynić się do ożywienia krakowskiej kultury.
Organizatorzy kładą szczególny nacisk na niezależność i obiektywizm w przyznawaniu nagrody, co wydaje się szczególnie ważne wobec podziałów środowiskowych, powstałych głównie na skutek przemian politycznych w Polsce. „Krakowska Książka Miesiąca” będzie stać na straży wartości humanistycznych niezależnie od układów partyjnych, administracyjnych, związkowych, światopoglądowych itp. Regularność i cykliczność w jej przyznawaniu powinna zapewnić ogarnięcie najbardziej wartościowych zjawisk, w miarę jak one się pojawiają.
Od czerwca 2017 r. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nagroda Krakowska Książka Miesiąca przeniesiona została do Biblioteki Kraków.

33317293_597099373984100_6304263665491116032_o
33370076_597099057317465_2731966205211443200_o
33593298_597099183984119_3026150449712463872_o
33519247_597099167317454_1920291148035784704_o
33385274_597099280650776_8294238110988894208_o
33463151_597099260650778_5714786434976579584_o
33401831_597099080650796_8051570762252812288_o
33396196_597099170650787_1682223889662345216_o
33385731_597099250650779_5204353391735603200_o
33385744_597099073984130_3544623482752991232_o

Zdjęcia pochodzą z ze strony Biblioteki Kraków na Facebooku:  Link do galerii