Zakup książki

Na tej stronie znajdziecie Państwo informacje gdzie i jak zakupić książkę „Talowski” autorstwa Tadeusza BystrzakaLaureat nagrody Krakowska Książka Miesiąca Maja 2018″

Nagroda „Krakowska Książka Miesiąca” została ustanowiona przez Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie w 1995 r. dla podtrzymania i rozwoju życia literackiego i kulturalnego naszego miasta oraz regionu, w celu stałego promowania wartościowych książek niekomercyjnych, reprezentujących odpowiedni poziom formalny i merytoryczny. Ma być wsparciem zarówno dla autorów, jak wydawców. Obejmując różne dziedziny piśmiennictwa, powinna przyczynić się do ożywienia krakowskiej kultury.

Organizatorzy kładą szczególny nacisk na niezależność i obiektywizm w przyznawaniu nagrody, co wydaje się szczególnie ważne wobec podziałów środowiskowych, powstałych głównie na skutek przemian politycznych w Polsce. „Krakowska Książka Miesiąca” będzie stać na straży wartości humanistycznych niezależnie od układów partyjnych, administracyjnych, związkowych, światopoglądowych itp. Regularność i cykliczność w jej przyznawaniu powinna zapewnić ogarnięcie najbardziej wartościowych zjawisk, w miarę jak one się pojawiają.

Od czerwca 2017 r. decyzją Prezydenta Miasta Krakowa Nagroda Krakowska Książka Miesiąca przeniesiona została do Biblioteki Kraków.

Więcej informacji na stronie: https://www.kkm.biblioteka.krakow.pl/

Cena książki „TALOWSKI” wynosi 100zł + koszt przesyłki

Opcje wysyłki:

  • Kupier DPD za przedpłatą na konto – 17zł
  • Kupier DPD za pobraniem – 22zł

Wysyłka:

Dowód wpłaty wraz z adresem na który ma zostać dostarczona książka prosimy wysłać na adres email. Wysyłka będzie realizowana do 5 dni roboczych.

Email: kontakt.talowski@gmail.com

Wpłaty prosimy dokonać na konto:

Tadeusz Bystrzak

ul. Retoryka 18/16 31-107 Kraków

98 2490 0005 0000 4100 6090 1812

Wszelkie pytania prosimy kierować na kontakt.talowski@gmail.com lub telefonicznie: 601 492 205